פולי - PDA - ריבוליזציה של היסטונים בתאי לב מתכווצים בעקבות גירוי והיפרטרופיה.

  • Ilona Geistrikh

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Mar 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorAsher Shainberg (Supervisor)

Cite this

'