עמידות למחלת הפוזריום מגזע 1.2 במלונים: הורשה, מפוי ואפיון פיסיולוגי

Translated title of the thesis: Resistance to Fusarium Race 1.2 in Melon: Inheritance, Mapping and Physiological Characterization
  • Ran Herman

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award13 May 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorRafael Perl-Treves (Supervisor)

Cite this

'