עמדות כלפי הומוסקסואלים בקרב נשים וגברים: השפעה של ODS.

  • Rom Liraz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Nov 2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorMario Mikulincer (Supervisor), Aron Weller (Supervisor) & Aharon Bizman (Supervisor)

Cite this

'