עמדות כלפי בני נוער פוגעים מינית והטיפול בהם בהתייחס למבנה הערכים של הפרט

Translated title of the thesis: Attitudes toward juvenile sex offenders and their rehabilitation and their association with personal values
  • Hagar Yaloz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Sep 2020
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorSophie Walsh (Supervisor)

Cite this

'