עמדותיהם של אנשי חינוך מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל כלפי החייאה וטיפול בתינוקות פגועים וכלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

  • Anat Bodiniuk-Boots

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Jan 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorShlomo Kaniel (Supervisor) & Hefziba Lifshitz (Supervisor)

Cite this

'