עיבוד סלקטיבי של מילות אוכל וצורת גוף במשימת סטרופ רגשי בקרב בנות אנורקטיות פעילות לעומת אנורקטיות לאחר טיפול.

  • Sigalit Elish

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Jan 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorArie Cohen (Supervisor)

Cite this

'