סינתזה כיראלית של B-הידרוקסי קבוצות פונקציונאליות.

  • Abraham Klein

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Feb 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorAmnon Albeck (Supervisor)

Cite this

'