סוגיות באסראא ובמעראג' והשתקפותן בנבואה של מחמד.

  • Hassan Shawahna

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Jul 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorShimon Shtober (Supervisor)

Cite this

'