סגנון התקשרות ותקשורת בין-אישית בין צדדים למחלוקת בהליך בהליך הגישור

  • Rivka Solomon

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Jul 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Conflict Management, Resolution and Negotiation
SupervisorRachel Ben-Ari (Supervisor)

Cite this

'