סגנון התקשרות ומרכיבים מרכזיים באיכות קשרי ידידות ילדי מכורים לסמים.

  • Tova Yadia

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Dec 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorNirit Bauminger-Zviely (Supervisor)

Cite this

'