נקשר בין דפוס אישיות D EPYT ודפוס העוינות )גלויה / סמויה( לבין מידת ההיענות לתכנית שיקום לחולי לב.

  • Hana Lilach Siteik

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 May 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShlomo Kravetz (Supervisor)

Cite this

'