נקודת מבטן של נשים שחוו מערכות יחסים אלימות או יותר בנוגע לחזרתן למערכת זוגית אלימה.

  • Noa Saad

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Jan 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorNatti Ronel (Supervisor)

Cite this

'