ננו ומיקרו-חלקיקים המבוססים על טיטניה בעלי התפלגות גדלים צרה: הכנה, אפיון ושימוש למטרות הסביבה

Translated title of the thesis: : Nano and micro-scaled particles based on titania of narrow size distribution: synthesis and characterization
  • Naama F

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Sep 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorShlomo Margel (Supervisor)

Cite this

'