ניתוח נרטיבים של התנסות במחלה שנויה במחלוקת: תסמונת התשישות הכרונית בחברה הישראלית.

  • Liora Hareven

Student thesis: MA Thesis

Date of Award7 May 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorDavid Rier (Supervisor)

Cite this

'