ניתוח מורפולוגי ממוחשב כאמצעי לסיווג ותיארוך כלי חרס: כלי כפר חנניה כמקרה מבחן

  • Rinat Levidor

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Mar 2011
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies
SupervisorDavid Adan-Bayewitz (Supervisor)

Cite this

'