ניתוח לשוני-פרגמטי של תגוביות אירוניות בעמוד הפייססבוק ההומוריסטי "כ

  • bar sharaby

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Dec 2021
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Hebrew and Semitic Languages
SupervisorZohar Livnat (Supervisor)

Cite this

'