ניתוח ביצועים במערכות אכסון מבוזרות וניהול משא ומתן ברובד יעדי השירות.

  • Shay Raz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award12 Oct 2008
Original languageAmerican English
Awarding Institution
  • Department of Computer Science
SupervisorOnn Shehory (Supervisor) & Sarit Kraus (Supervisor)

Cite this

'