ניקוי ואפיון של חלבון יוצר תעלה )פורין( בממברנה החיצונית של החיידק AIHTROWSDAW ALIHPOLIB.

  • Elena Khaltageser

Student thesis: MA Thesis

Date of Award29 Apr 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorNitzan Yeshayahu (Supervisor)

Cite this

'