ניהול מערכות זימון מטופלים מרפאות החוץ.

  • Itzhak Bnaya

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Mar 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Social & Health Sciences
SupervisorHaim Shnaiderman (Supervisor)

Cite this

'