משמעותו של הגשם לחברה היהודית בא"י בזמן המשנה.

  • Chaim Yitzchak Schneider

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Dec 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorEmmanuel Friedheim (Supervisor) & Ben-Zion Rosenfeld (Supervisor)

Cite this

'