משחק מוסיקלי בטיפול במוסיקה ככלי לשיפור התקשורת בין ילדים משותקי מוחין ואימותיהם

  • Efrat Roginsky

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Sep 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorAvi Gilboa (Supervisor)

Cite this

'