מעקב אחר רקונסטיטוציה לימפואידית במושתלי תאי אב המטופויטים: 2OM ואפופטוזיס.

  • Ester Zigman Hoffman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Mar 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorBenjamin Sredni (Supervisor)

Cite this

'