מעקב אחר טיפול קבוצתי קצר מועד מובנה, בילדים עם הפרעות חרדה.

  • Sharom Lezarovitch

Student thesis: MA Thesis

Date of Award29 Jan 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorJonathan Rabinowitz (Supervisor)

Cite this

'