מעלותיו וחסרונותיו של בית הספר הממלכתי ביחסו ללימודי היהדות, על פי תפיסת תלמידיו.

  • Yaarit Luz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 May 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorZehavit Gross (Supervisor)

Cite this

'