מעורבותם של איזופורמים שונים של CKP בתהליכי פרוליפרציה והתמיינות של תאי גליאומה OVIV ו-ORTIVNI.

Translated title of the thesis: The role of Protein Kinase C (CKP) in the proliferation and differentiation of glioma cells
  • Revital Mandil-Levin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Jul 2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorRonit Sarid (Supervisor) & Chaya Brodie (Supervisor)

Cite this

'