מעבדאללה עזאם ועד בן לאדן הדרך לטרור האסלאמי העולמי.

  • Asaf Maliach

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Jul 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of General History
SupervisorRami Ginat (Supervisor)

Cite this

'