ממורה ללומד - התפתחות המורה בבית הספר הדמוקרטי בישראל.

  • Shahaf Aviram Opprower

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Sep 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorElie Holzer (Supervisor)

Cite this

'