מילות קריאה רוסית: אתגר למתרגמים עבריים

  • Adel Tsirlin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Aug 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Translation and Interpreting Studies
SupervisorRachel Weissbrod (Supervisor)

Cite this

'