מידת ההתנגדות של מורים לשינוי טכנולוגי בבתי ספר בעלי סגנון ניהול ריכוזי ומבוזר.

  • Shai Lavi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award29 Mar 2011
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorBaruch Offir (Supervisor)

Cite this

'