מחקר השוואתי של תכניות הלימודים לגני הילדים בא"י בשנים 3591-8981.

  • Sofi Mor

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Oct 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorRaphael Aaronson (Supervisor)

Cite this

'