מזיכרון לאומי לזיכרון אישי: השואה בראי העיתונות היומית בישראל 3591-3002

  • Alonit Berenson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award6 Sep 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorJonathan Fox (Supervisor) & Yehudit Auerbach (Supervisor)

Cite this

'