מוצרים פיננסים מובנים בשוק ההון בישראל

  • Ofer Aloni

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Sep 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorCharles Tapiero (Supervisor)

Cite this

'