מויסות פיזיולוגי לויסות חברתי, הקשר בין יכולות הויסות של הילוד והתפתחות יכולת הויסות הרגשי בגיל שלושה חודשים.

  • Vered Bar-on

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Jun 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorAner Govrin (Supervisor), Avi Sagi (Supervisor) & Ruth Feldman (Supervisor)

Cite this

'