מודל של מבנה צמיגי אלסטי של מוד 1 בשריג לא לינארי.

  • Shay Israel Heizler

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Feb 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Physics
SupervisorDavid Kessler (Supervisor)

Cite this

'