מודל הפיוס מבוסס הצרכים: התנהלות מורים במצבי קונפליקט עם תלמידים, במסגרת התנסות סימולטיבית

  • Noam Wertheimer

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Oct 2017
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorYaacov B. Yablon (Supervisor) & Chen Schechter (Supervisor)

Cite this

'