מודלים ליישוב סכסוכים כפוטנציאל להתמודדות עם קונפליקט "פרשת ילדי תימן הנעדרים"

  • Tslila Melnick

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Mar 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Conflict Management, Resolution and Negotiation
SupervisorGerald Steinberg (Supervisor)

Cite this

'