מודלים ושיטת ליישום מורפולוגיה עברית במנועי אחזור

  • Efraim Margalit

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Jul 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Information Science
SupervisorShifra Baruchson-Arbib (Supervisor) & Dan Bouhnik (Supervisor)

Cite this

'