מה משפיע על הצלחה של חברות יזמיות? הקשר בין אינטליגנציה רגשית, סגנון מנהיגות והון חברתי.

  • Mirly Abady

Student thesis: MA Thesis

Date of Award19 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorOrly Benjamin (Supervisor)

Cite this

'