מדרש אבא גוריון למגילת אסתר: לקראת מהדורה ביקורתית.

  • Binyamin Oelbaum

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Oct 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorJoseph Tabory (Supervisor)

Cite this

'