מדיניות רוסיה בצ'צ'ניה 4991-6991, 9991-0002: ניתוח השוואתי בין שתי אדמיניסטרציות בהפעלת כח נגד איום אסלמי קיצוני.

  • Roman Nalimov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Feb 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorVladimir (Ze'ev) Khanin (Supervisor) & Shmuel Sandler (Supervisor)

Cite this

'