מדיניות האכיפה והגבייה של הקנס הפלילי והשימוש במאסר חלף-קנס, על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בישראל

Translated title of the thesis: Enforcement and collection policy of the law enforcement and collection system authority in Israel, regarding the criminal fine and the imprisonment sentence as an alternative to fine
  • עדי רפאל

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Mar 2021
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorTomer Einat (Supervisor)

Cite this

'