מדידות קינטיות של רמות SOR ו-SNR בתאים חיים בודדים ומעורבותם בתהליך האפופטוטי

  • Yana Shafran

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Nov 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorAsher Shainberg (Supervisor)

Cite this

'