מבנה שוק ההון וביצועים של קרנות נאמנות בשווקים מתפתחים.

  • Gavriel Edelstein

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Jun 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Economics
SupervisorAbraham Lioui (Supervisor)

Cite this

'