מבוא לקראת הכנת מהדורה ביקורתית לחיבור: תולדות אדם וחוה לרבינו ירוחם בן משולם מפרובנס.

  • Nisim Mizrahi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Feb 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorMeir Raffeld (Supervisor)

Cite this

'