מאפיינים אישיותיים וארגוניים המשפיעים על אפקטיביות החונכות בארגונים

  • Tamar Groman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Feb 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorDavid Tzuriel (Supervisor) & Moshe Krausz (Supervisor)

Cite this

'