מאזן החמצן במוח במצבים פאתופיזיולוגיים שונים.

  • Michal Schechter

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Jan 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorAron Weller (Supervisor) & Avraham Mayevsky (Supervisor)

Cite this

'