לשון כרוזים בישוב הישן בירושלים בשנים ה'ת"ר - ה'ת"ש.

  • Orit Shifra Torem

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Apr 2015
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Hebrew and Semitic Languages
SupervisorMalka Muchnik (Supervisor)

Cite this

'