למידה בינתחומית עם התנסות מעשית בבתי ספר יסודיים ממ"ד והשפעתה על עמדות וקשרים בין תלמידים בעלי רקע חברתי-תרבותי שונה.

  • Ilanit Iluz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Mar 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorChana Shachar (Supervisor)

Cite this

'