לימוד חוגים עם חילוק מברגה סופית מעל המרכז עם אינבולוציה מסוג שני בעזרת TES ROTCAF REUARB.

  • Nir Elkayam

Student thesis: MA Thesis

Date of Award14 Nov 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorShalom Feigelstock (Supervisor), Malka Schaps (Supervisor) & Louis Rowen (Supervisor)

Cite this

'