לימוד המנגנון המולקולרי המביא לעליה בהתבטאות הקולטן לאדנוזין מסוג - 3A בתאים מונוקלארים משופעלים.

  • Shira Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorUri Nir (Supervisor)

Cite this

'